single-image

AB Parlamentosundan Ticarette Blockchain Uyumu Eylem Çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) bölgedeki ticaret ve iş dünyasında Blockchain  teknolojisi ile uyum ve kullanımının  hızlandırılması için eylem çağrısında bulundu.

Yasama organı Perşembe günü, “Blockchain ileriye dönük ticaret politikaları” olarak adlandırılan bir kararı kabul etti. Bu yaklaşım, yeni teknolojinin serbest ticaret ve karşılıklı tanıma anlaşmaları da dahil olmak üzere AB ticaret politikalarını nasıl geliştirebileceğini belirleyecek

.

avrupa parlementosu blockchain teknolojisnin ticaret için kullanılması konusunu görütüAP, söz konusu Blockchain teknolojisinin tedarik zinciri şeffaflığını artırabileceğini, ticaret süreçlerini hızlandırabileceğini, maliyetleri ve yolsuzluğu azaltabileceğini, vergi kaçakçılığını tespit edip verilerin güvenliğini artırabileceğini söyledi. Bununla birlikte siber güvenlik konusu, önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Kararda AB serbest ticaret anlaşmalarının yetersiz kaldığını açıklarken Ortalama olarak, ihracatçıların ancak yüzde 67’si ve ithalatçıların yüzde 90’ı AB ve ortak ülkelerdeki tercihli tarifelerden yararlanmaktadır denildi.

Blockchain teknolojisini kullanan tüccarlar, tercih ettikleri tarifelerden yararlanabilmek için tüm belgelerini AB serbest ticaret uyum ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere tek bir yere yükleyebileceklerini belirtti. Teknoloji ayrıca yetkililerin bu taraflardan otomatik olarak bilgi almalarına ve doğrulama ve ticaret süreçlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler de blok zincirden faydalanabiliyor, AP, taraflar arasında daha iyi bir iletişim kurulmasını, güvenli ödemeleri ve akıllı sözleşmelerin kullanımıyla işlerin basitleştirilmesini sağlayacağını düşünüyor ve belirtiyor.

Ayrıca kurum, daha sorunsuz tedarik zinciri süreçleri için blok zincirlerindeki işlemleri kolaylaştırmaya yönelik  “küresel birlikte çalışabilirlik standartları” geliştirmeye duyulan ihtiyacada vurgu yaptı.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun devam etmekte olan küresel tedarik zinciri pilot projelerini ve blockchain’in uluslararası ticarette uygulanabilirliği için taslak kurallarını takip etmesini ve diğer taleplerin yanı sıra Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde Blockchain konusunda bir danışma komitesi kurmaya da çağırdı.

Son olarak, Avrupa Parlamentosu komisyona şunları hatırlattı:

AB, Blockchain teknolojisi ve uluslararası ticaret alanında önde gelen bir aktör olma fırsatına sahip ve uluslararası ortaklarla birlikte küresel olarak gelişimini şekillendirmede etkili bir aktör olması gerektiğinin bilincinde olduğunu belirtti.

Karar, AB bölgesinde Blockchain teknolojisinin  benimsenmesine yönelik olumlu ve somut adımı işaret ediyor. Bu ayın başlarında, yedi güney Avrupa ülkesi – Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Kıbrıs, Portekiz ve İspanya – ekonomilerini dönüştürmek için Blockchain teknolojisinin kullanımını teşvik etmek için ortak bir deklarasyon imzaladılar.

Bu yazılarımızı da beğenebilirsiniz